Katuak

Ekinaldi ikasketak zirela eta, Hovav konturatu zen katuak ez zirela elkarri miauka egiten, eta horrek historian zehar izandako bilakaerari buruzko ondorio

interesgarri bat ere ematen du: Miaua felinoek entrenamenduaren bidez erabiltzen ikasi duten zerbait da, gizakiekin elkarreraginez.

as.com

Iturria